emsa neg1500x400

Acreditació

Solicitada l’acreditació al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries